Palestinastraat 326, Heerlen

Het brandpunt van deze kerk, die ook wel de Kamer van Gabriel wordt genoemd, is een doorzichtig tabernakel. De kleuren van de kerk verwijzen naar de regenboog. De opstelling van de grote witte kolom (kolom van de verrijzenis) symboliseert het samenzijn met de Christusfiguur in één ruimte.

In een cirkel geplaatste twaalf staanders, tweeënhalve meter hoog met spiegellampen verwijzen naar de twaalf apostelen. De uitbeelding van het getal twaalf is ook te herkennen in de vormgeving van de binnenwanden. Deze zijn telkens opgedeeld in drieën waardoor er twaalf staties ontstaan refererend aan de twaalf stammen van Israël.

Kerkbezoekers vragen zich af waar het Romeinse cijfer 11 is gebleven. Heeft de architect met opzet vragen opengelaten? Is het misschien een verwijzing naar de Judasfiguur? Andere geloven dat het gekkengetal 11 niet in deze kerk thuishoort. Of is het getal weggevallen op de plaats van de ingang.

Het beeld van “Moeder Aarde (Rob Takens) is gemaakt van Limburgse klei en symboliseert het element aarde. Ook de elementen water en vuur krijgen aandacht. Het bekken met (doop)water is doorsneden met glas en versterkt de wisselwerking binnen en buiten. Het element vuur was door de architect oorspronkelijk bedacht als een eeuwige gasvlam. De hoge blauwe kerkdeuren van plaatstaal met daarop 2 voeten, één naar boven en één naar beneden wijzend, refereren aan een volk onderweg tussen wieg en graf en geven de werkelijkheid aan waarin wij mensen leven. Deze deuren worden geopend op scharniermomenten van het leven: doop, communie, huwelijk en begrafenis.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Kerk
Bouwjaar:
1977
Architect:
Laurens Bisscheroux
Stijl:
Traditionalisme
OMDH nr:
OMDH-KP-152

Locatie